İzmir PLC Otomasyon – Torbalı PLC Çözümleri

İzmir PLC Otomasyon – Torbalı PLC Çözümleri

Programlanabilir mantıksal denetleyici, düşük maliyet ile isteğe göre programlanabilen belirli işletim sistemlerine sahip bir cihazdır. Torbalı  PLC Otomasyon sistemi sizlere zamandan kazanç sağlar ve otomatik olarak iş yapma becerisine sahip olduğundan büyük kolaylık sunar. PLC Otomasyon hizmeti almak istiyorsanız Atılım Otomasyon, ile iletişime geçiniz.

İzmir PLC Otomasyon

Programlanabilir mantıksal denetleyici anlamına gelen İzmir PLC fabrikalar veya üretim sahalarında bulunan makinelerin manuel olarak girilen komutlar veya yazılımlar ile otomatik olarak bir işi yaptırmaya yarayan otomasyon cihazlarıdır. PLC mantık olarak bakıldığı zaman mikrobilgisayar işlevi görmektedir.

Bu mantık şu örnekler ile doğrulanabilir; otomasyon sisteminde başka PLC bulunuyor ise bu PLC ler ile kendi arasında haberleşmesini sağlar, üretim otomasyonu kesme işlemi uyguluyor ise zamana bağlı olarak kesme işleminin çalışmasını düzenlemektedir.

PLC otomasyonları aynı işlemleri birçok defa sürekli olarak tekrarlamaktadırlar. Belli bir komut girildikten sonra işlem sırasına göre adımları tek tek otomasyonunu sağlar komut bittiği takdirde en başa dönüp tekrardan aynı işlemleri sırası ile tekrarlamaktadır. PLC yerine bazen röleler tercih edilmektedir ancak röleler PLC kadar işlevli olamyıp birçok dezavantajı bulunmaktadır. PLC’ler rölelere göre daha az bakıma ihtiyaç duyar ve otomasyondaki herhangi bir üretim değişikliğine çok daha fazla uyum sağlayabilirler. PLC’ler birçok farklı üretim yerinde otomasyonu sağlamaktadırlar.

Üretim bandında işlem sırasını otomatik olarak hatasız şekilde belirlemesi en küçük otomasyon örneğidir günümüzde fabrikaların her otomasyon bölümünde PLC’ler kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisi için otomasyon sistemleri için son derece verimli ekonomik olarak uygun ve üreitim sahasındaki tozdan etkilenmeyen PLC’ler oldukça avantajlıdır. Ancak gelecek teknolojisi için gelişime açık olan alan giderek işlemlerin kapasitesinin artması ile farklı modeller ile güncellenecektir.

Yorum Yap
0 Yorum yapan